Search
Close this search box.
22 jun 2020 Mediation en systemisch werken

Bij systemisch werken wordt een probleem/conflict bekeken in samenhang met de leef- of werkomgeving van de betrokkenen, ook wel “systemen” genoemd. Met een systeem wordt alles bedoeld, wat een belangrijk onderdeel van iemands leefwereld vormt: gezin, familie, een school, vriendenkring, werk et cetera. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Hoe/waarom kan een systemische kijk, helpen bij het oplossen van conflicten, in het kader van mediation?

Een belangrijk doel van systemisch kijken naar een probleem/conflict, is om zicht te krijgen op de interacties tussen mensen/partijen en hun leefwereld en de samenhang met het conflict dat partijen in een mediation hebben ingebracht. Als een mediator met een systemische blik naar een conflict kijkt, wordt er (onder andere) gekeken naar de manier waarop partijen communiceren, hoe partijen in dat kader elkaar en elkaars reacties beïnvloeden en welke manieren en gewoonten met elkaar zijn ontwikkeld. Het is de bedoeling dat partijen zich meer en meer bewust worden van de onderlinge reacties op elkaar en ook steeds meer gaan zien en begrijpen welke invloed ze op elkaar uitoefenen.

In een latere fase van de mediation kan vervolgens de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem/conflict wordt aangekeken, met als doel, het leren omgaan met het probleem/conflict dat wordt ervaren. Op die manier ontstaat er inzicht in en begrip/respect voor de onderlinge verschillen en de andere manier, waarop er over en weer tegen het probleem/conflict en het ontstaan daarvan wordt aangekeken, steeds van uit het bredere/systemisch perspectief.

Op die manier ontstaat er ruimte voor een oplossing.

De systemische invalshoek, kan worden ingezet bij alle soorten van problemen/conflicten, die ingebracht worden in een mediation, zowel in zakelijke conflicten (denk aan geschillen in het kader van de arbeidsrelatie, of bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders of vennoten), als in privé problemen/geschillen (zoals echtscheidingen).

Wilt u meer weten hierover? Neem dan gerust contact op met onze MfN-registermediator Monique Spee (mediation@spee-advocaten.nl of 043-365 20 88).

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen