Zoek
Sluit dit zoekvak.
6 jan 2022 Mediation en geheimhouding, hoe zit dat ook weer?

In augustus 2020 schreven we er ook al een bijdrage over mediation en geheimhouding (https://spee-advocaten.nl/mediation-en-geheimhouding/). De betreffende bijdrage is gebaseerd op een tuchtrechtelijke uitspraak van de Raad van Discipline, waarbij er aan een advocaat een waarschuwing werd gegeven wegens schending van de geheimhoudingsplicht uit een tussen partijen gesloten mediationovereenkomst.

Indien partijen besluiten om een mediationtraject in te gaan, gebeurt dit op basis van vrijwilligheid én vertrouwelijkheid. Dit zijn twee kern(voor)waarden. Wat nu als één van de partijen – in dit geval werkgever en werknemer – in een (ontbindings)procedure de rechter op de hoogte wil stellen van de inhoud van dit traject? Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (uitspraak) bevestigt dat geheimhouding alleen mag worden geschonden in zeer uitzonderlijke (nood)situaties.

Het kan voorkomen dat één van de partijen de inhoud van het mediationtraject graag wil delen met de rechter, bijvoorbeeld in het kader van een ontbindingsprocedure, die volgt op een (mislukte) mediation. In de onderhavige oordeelde de rechter echter dat een werknemer gebonden is en blijft aan het geheimhoudingsbeding uit de mediationovereenkomst. Werknemer wilde in deze zaak graag dat de rechter juist en volledig werd voorgelicht over het handelen van haar werkgever en vond het daartoe noodzakelijk in het mediationtraject verkregen informatie te delen.

De rechter liet de geheimhoudingsverplichting echter in stand met als reden dat baanverlies (het argument van werknemer om de geheimhouding te doorbreken) ontheffing van deze verplichting niet kan rechtvaardigen. Deelnemers aan een mediationtraject moeten zich immers in het traject vrij voelen het achterste van hun tong te laten zien, zonder dat dit later tegen hen kan worden gebruikt . De overeengekomen geheimhouding weegt zwaarder.

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigt dat het geheimhoudingsbeding een randvoorwaarde van mediation is en een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Ook bepaalt de Rechtbank dat er sprake moet zijn van uitzonderlijke omstandigheden, wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van zijn geheimhoudingsverplichting. De kans op baanverlies is niet voldoende voor ontheffing uit de overeengekomen geheimhouding. Een noodsituatie kan ontheffing wel rechtvaardigen.

Heeft u vragen over deze bijdrage of over mediation? Neem dan contact op met onze MfN-registermediator Monique Spee.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen