Zoek
Sluit dit zoekvak.
9 apr 2021 Maximering huurverhoging vrije sectorwoningen

Op 23 maart jl. heeft de Eerste Kamer de nieuwe “Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten” aangenomen. Wat houdt deze nieuwe wet in?

Voor vrijesectorwoningen geldt er op dit moment, anders dan bij sociale huurwoningen, nog géén maximale huurverhoging. De wet brengt mee dat huurprijzen in de geliberaliseerde/vrije sector de komende drie jaren mogen stijgen met ten hoogste het niveau van de inflatie plus één procent. Artikel 7:248 BW en artikel 10 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte worden daarvoor aangepast.

De liberalisatiegrens is voor 2021 vastgesteld op € 752,33. Woningen die worden verhuurd voor een hogere huurprijs vallen in de vrije sector.

De bedoeling is om zo de betaalbaarheid van deze huurwoningen te beschermen. De maximering dient ervoor te zorgen dat de vrijesectorhuurwoningen toegankelijk blijven voor starters en middeninkomens. Daarmee weten huurders in de vrije sector waar zij aan toe zijn en worden zij niet (onverwacht) geconfronteerd met forse huurverhogingen.

De nieuwe wet gaat gelden voor nieuwe en bestaande huurovereenkomsten. Voor bestaande huurovereenkomsten waarin een hoger indexeringspercentage is overeengekomen zal dit betekenen dat een dergelijke afspraak op grond van deze nieuwe wet nietig is.

De nieuwe wet regelt niet alleen een beperkte stijging van de huurprijs. Ook is nieuw dat huurders van huurwoningen in de vrije sector naar de Huurcommissie kunnen stappen als er een geschil is met de verhuurder over de huurverhoging. Deze route stond voorheen alleen open voor huurders van sociale huurwoningen.

Het is nog maar de vraag of door het toepassen van de huurprijsmaximering de beoogde doelstelling bereikt wordt. Zo is bijvoorbeeld het puntensysteem voor het berekenen van de maximale huurprijs niet van toepassing op woningen in de vrije sector.

Verhuurders hebben de mogelijkheid om een hogere aanvangshuurprijs te vragen. Gezien de krapte op de woningmarkt zullen veel huurders bereid zijn om een hogere huur te betalen. Verhuurders kunnen door deze nieuwe wet ook worden gestimuleerd om meer tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. De woning kan daardoor iedere keer voor een hogere prijs worden verhuurd. Dit zou voor meer onrust op de huurdersmarkt kunnen zorgen en dus een averechts effect kunnen hebben.

Wanneer de nieuwe wet in werking zal treden is nog niet bekend.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen