Search
Close this search box.
21 nov 2023 Loonstop onterecht: niet-reagerende mediator komt voor rekening van werkgever

Werkgever en werknemer zijn samen een mediationtraject ingegaan, op advies van de bedrijfsarts. Partijen hebben na de eerste bijeenkomst geprobeerd samen tot een regeling te komen, maar dat is niet gelukt. Werknemer verzoekt de mediator vervolgens om een nieuwe mediationbijeenkomst in te plannen. Werkgever daarentegen is van mening dat werknemer niet voldoet aan haar re-integratieverplichtingen en past een loonstop toe. Werknemer stapt vervolgens naar de rechter. Wat vindt die ervan?

Feiten

Werknemer heeft zich in maart 2023 ziek gemeld. De bedrijfsarts adviseert het inschakelen van een mediator omdat werkgerelateerde problemen de werkhervatting in de weg staan. In juni 2023 heeft een intakegesprek plaatsgevonden met een mediator.

Daarna hebben werkgever en werknemer geprobeerd om een beëindigingsregeling te treffen maar dit is niet gelukt. In juli heeft werkgever werknemer verzocht verder te gaan met de mediation waarop werknemer aan werkgever heeft laten weten dat zij nog steeds bereid is tot mediation en aan de mediator heeft gevraagd om een aantal tijdstippen door te geven waarop de mediation vervolgd kan worden.

Vanaf de maand juli 2023 heeft werkgever echter een loonstop toegepast omdat werknemer haar re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Loonstop terecht?

De kantonrechter oordeelt dat de loonstop onterecht is.

Van werknemer mag verwacht worden dat zij meewerkt aan de mediation. Gebleken is dat zij dat heeft gedaan.

De bedrijfsarts heeft bovendien herhaaldelijk opgemerkt dat zolang de werkgerelateerde problemen niet zijn opgelost, een vervolgconsult geen zin heeft, omdat re-integratie dan niet aan de orde is.

Werknemer heeft de mediator gevraagd een aantal data door te geven voor het vervolg van de mediation en heeft daarmee voldaan aan haar re-integratieplicht.

Dat de mediator geen vervolgafspraak heeft gemaakt, naar aanleiding van het schriftelijkverzoek van werknemer om een nieuwe mediationbijeenkomst in te plannen, komt volgens de Kantonrechter voor rekening en risico van de werkgever.

Lees hier de uitspraak.

Conclusie

Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het soms moeilijk om te bepalen wat van hen verlangd wordt in het kader van een reintegratietraject en wanneer er bijvoorbeeld wel of niet een loonsanctie moet of mg worden toegepast. Als er door de bedrijfsarts ook nog mediation is geadviseerd, wordt dit vaak nog complexer. Daarom is het altijd verstandig om een in arbeidsrecht gespecialiseerd advocaat en/of mediator te raadplegen. De arbeidsrechtadvocaten en -mediator van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen