Search
Close this search box.

Know How

SPEE advocaten & mediation Maastricht
Berichten Filter
Preventive Law: voorkomen is beter dan genezen.
Mag verhuurder het woongenot opschorten indien huurder niet betaalt?
De Legitieme Portie: Een vangnet bij onterving
Aansprakelijkheid VvE-beheerder
Aandeelhoudersgeschillen: hoe hiermee om te gaan?
Het verdelen van vermogen na echtscheiding: de belangrijke rol van de peildatum
Geldt het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW bij de koop van een bouwkavel door een consument?
Veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024
Het nut van mediation bij echtscheidingen: duurzaam en oplossingsgericht
Heeft een werknemer recht op salaris tijdens inlog- en opstarttijd?
Inbreuk op eigendomsrecht door de Vereniging van Eigenaren (VvE)?
Het belang van duidelijke financiële afspraken voor ongehuwde samenlevers.
Mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst
Stappenplan voor ondernemers in een echtscheiding.
Tijdelijke verhuur aanzienlijk beperkt!
Indexeringspercentage alimentatie 2024 ongekend hoog: zijn er escapes?
Een huurprijsverhogingsbeding, mag dat zomaar?
Oneerlijk huurprijswijzigingsbeding?
Wat komt er kijken bij het verwerpen van een nalatenschap?
Onvoorziene omstandigheden door coronapandemie bij dienstverleningsovereenkomst
Bent u ondernemer en heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Let op, vooral bij echtscheiding!
Nieuwe regels over turboliquidatie per 15 november 2023
Ontbinding van een overeenkomst op grond van wanprestatie, “tenzij”. Hoe zit dat?
Kan een bij testament benoemd executeur ontslagen worden?
Verdeling van schulden bij echtscheiding: Onderlinge draagplicht en opeisbaarheid
Nieuwe inzichten ten aanzien van de uitleg van huwelijkse voorwaarden
De voordelen van een gespecialiseerd erfrechtadvocaat als professioneel vereffenaar in een nalatenschap
De wet goed verhuurderschap
Wat zijn vergoedingsrechten bij ongehuwde samenlevers?
Algemene voorwaarden: geen pre maar een must voor ondernemers!
Uitleg bewijsvermoeden art. 7:218 BW bij schade aan het gehuurde
Ondernemer/DGA? Alimentatie betalen of ontvangen? Hoe werkt dat?
Voortzetting huur door samenwoner na overlijden van de huurder
Wetsvoorstel dubbele achternaam
De aandeelhoudersovereenkomst: in voor- en tegenspoed
Wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten: einde tijdelijke verhuur
Het recht op informatie van erfgenamen bij een nalatenschap
Non-conformiteit: mededelingsplicht en onderzoeksplicht
Update bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
Overlast door huurder, wat te doen?
Nieuw ROZ-model winkelruimte
Nieuwe regels borg bij huurwoningen
Update Ondernemingsrecht: Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen
Veroordeling tot verkoop woning in kort geding?
Wanprestatie makelaar bij bemiddelingsopdracht
Factuur met specificatie van verleende zorg: schending AVG en geheimhouding?
Inflatie en indexering huurprijs
kopie paspoort: het spanningsveld tussen anti-witwasregels en privacy
Verzwijging van bezittingen bij echtscheiding
Grensarbeid. Nederlandse werkgever sluit VSO met In België woonachtige werknemer: hoe zit het met de uitkeringsrechten?
Goede voornemens? Kijk eens naar uw aandeelhoudersovereenkomst!
Gezamenlijk gezag door erkenning per 1 januari 2023
Nieuwe berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023: het woonbudget
Vernietiging van algemene voorwaarden en de bekendheidsuitzondering
Indexering alimentatie 2023
Ontslag stichtingsbestuurder door de rechtbank
Informele rechtsingang voor minderjarigen
Update ondernemingsrecht: concept-wetsvoorstel Personenvennootschappen
Ontruiming bij drie maanden huurachterstand?
De relatie tussen welstand ouders en hoogte kinderalimentatie, hoe zit dat?
Auteursrechten op onderwijsmateriaal: voor de docent óf voor de werkgever?
Bestuurder aansprakelijk voor handelen vlak voor ontbinding van de BV?
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na liquidatie van BV
Verhuizing en gezag
Deadline voor registratie van UBO’s weer opgeschoven
Vervangende toestemming
Minen van cryptovaluta gaat fout: bestuurders aansprakelijk?
Modernisering consumentenrecht
rechtsgeldigheid elektronische handtekening
Gebreken aan het gehuurde
Is de bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk voor verzekeringsproblemen?
Digitaal een BV oprichten, kan dat?
Schending zorgplicht door opdrachtnemer
Klachtplicht bij bederfelijke waar
Bedenktijd in de koopovereenkomst
Inkomensvermindering door corona en alimentatieverplichtingen
Persoonlijke garantstelling voor een BV
Tussenhuur
Vaststelling alimentatieverplichting IB-ondernemer
Het portretrecht van werknemer, hoe zit dat precies?
Aansprakelijkheid NVM-makelaar
Medehuurderschap
Huurkorting door coronamaatregelen
Coronajurisprudentie: een korte bloemlezing van 2021
Valse handtekening onder zakelijk leasecontract
Ontslag op staande voet wegens handelen in strijd met huisregels
Kind vraagt rechter om toestemming voor coronavaccinatie
Privacy en het UBO-register
Indexering alimentatie 2022
Bedrijfsovername: tien tips
Tijdig voldaan aan klachtplicht?
Wet betaald ouderschapsverlof
Directeur/bestuurder ontslagen vanwege fraude van een ondergeschikte.
Vanaf 2022: woonadressen van (veel) ondernemers en bestuurders afgeschermd in Handelsregister
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Sleutelgeld
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Trouble in the kitchen: welke bewijskracht hebben documenten?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verdeling goodwill eenmanszaak bij echtscheiding?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag laten leggen: de basics
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Betaling van een vervalste factuur
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername? Denk ook aan afspraken over de handelsnaam
SPEE advocaten & mediation Maastricht
“Uitsluiting van aansprakelijkheid” op toegangsbord, geldig of niet?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername? Denk aan de pensioenen!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Autoriteit Persoonsgegevens springt in de bres voor privacy zzp’ers
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Administratief medewerker op staande voet ontslagen wegens fraude
SPEE advocaten & mediation Maastricht
IE-update: wijziging in de Auteurswet
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Ontruimingsbescherming bij de huur van bedrijfsruimte
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Emotionele impact corona(maatregelen) weegt mee bij beoordeling rechtsgeldigheid opzegging arbeidsovereenkomst door een werknemer
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Sportpaard kopen of verkopen: verborgen gebreken, hoe zit dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aansprakelijkheid aankoopmakelaar
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Woonlasten bij kinderalimentatie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Het UBO-register
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag op voertuigen vereenvoudigd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bedrijfsovername zonder expliciet concurrentiebeding: concurrerende activiteiten kunnen tóch ontoelaatbaar zijn
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Zaak leent zich niet voor kort geding
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet tijdelijke huurkorting
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over huurkorting in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beslag op aandelen uitwinnen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Beursbedrijf moet aan vrouwelijke beurshandelaar billijke vergoeding van € 350.000 betalen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aannemer aansprakelijk voor verspreiding asbest?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verdere verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Oprichting BV kan vanaf 1 augustus 2021 waarschijnlijk digitaal
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Maximering huurverhoging vrije sectorwoningen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bestuurdersaansprakelijkheid oftewel op eieren lopen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verborgen gebreken
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Nieuwe wetgeving in de maak: de besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Limitering partneralimentatie door misbruik van procesrecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (deel 2): nieuwe regels voor o.a. stichting en vereniging bij tegenstrijdig belang
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor spookfacturen!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (deel 1): aansprakelijkheid van bestuurders van stichtingen en verenigingen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Schuldeiser aansprakelijk bij onrechtmatige faillissementsaanvraag van schuldenaar?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Arbeidsovereenkomst of niet? Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Inwerkingtreding WHOA per 1 januari 2021!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitkoop van minderheidsaandeelhouder
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Indexering alimentatie 2021 bekend!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Proceskostenveroordeling
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wijzigingen in het beslag- en executierecht
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Keuze turboliquidatie of faillissement
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitbreiding zoekmogelijkheden Handelsregister
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verjaring en stuiting
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Consumentenbond vangt bot in procedure rondom woekerpolissen Nationale Nederlanden
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Permanente bewoning recreatiewoning in strijd met het huurcontract?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Verruiming vrije advocaatkeuze
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Werkgevers opgepast, een billijke vergoeding en een netto advocaatkostenvergoeding kunnen zomaar op de loer liggen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De Wet Franchise komt eraan!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Selectieve betalingen doen aan crediteuren ten gevolge van de corona crisis: mag dat?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Huur bedrijfsruimte en Corona: de eerste uitspraken!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Regels voor geldige besluitvorming binnen een coöperatie
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Geliberaliseerde huur woonruimte: Hoge Raad begrenst contractsvrijheid servicekosten!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Co-ouderschap: wanneer recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Pas op: vermelding ‘directeur’ op LinkedIn kan leiden tot aansprakelijkheid als ‘feitelijk bestuurder’ bij faillissement
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk in geval van uitbetaling managementvergoeding bij slechte financiële situatie BV (maar toch: opgepast!)
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Alimentatie wijzigen in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Noodwet COVID-19 geeft lucht aan BV’s en andere rechtspersonen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Kentekenparkeren en privacy
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Coronacalculator steunmaatregelen ondernemingen
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De statutair bestuurder is ziek, wat nu?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gedurende coronacrisis
SPEE advocaten & mediation Maastricht
De aandeelhoudersvergadering van de BV in coronatijd
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aanvraag compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden vanaf 1/4 mogelijk.
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Versnelde invoer Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) vanwege Corona?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
COVID-19: wanneer kan een ondernemer zich op overmacht beroepen?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Voorkeursrecht of koopoptie?
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Corona virus: arbeidsrechtelijke do’s en don’ts.
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet bevat nieuwe tussentijdse opzegbevoegdheid voor huurders!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Toekenning 250 euro aan immateriële schadevergoeding wegens schending van de AVG
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aansprakelijkheid bij executie van een vonnis
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Aanvragen faillissement BV zonder opdracht van aandeelhouders: bestuurder persoonlijk aansprakelijk
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Uitleg versus kwalificatie van overeenkomsten: HR wijst belangrijk arrest voor de rechtspraktijk
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Auteursrechtelijke inbreuk op ontwerp van Bylima sjaals
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Arbeidsrecht: actualiteiten 2020
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Incassoprocedures worden goedkoper en sneller!
SPEE advocaten & mediation Maastricht
Modernisering pensioenverdeling bij scheiding in 2021!