Search
Close this search box.

Know How

SPEE advocaten & mediation Maastricht
Berichten Filter
Een aandelenoverdracht ongedaan maken wegens dwaling, kan dat?
Aandeelhoudersgeschillen: hoe hiermee om te gaan?
Het nut van mediation bij echtscheidingen: duurzaam en oplossingsgericht
Loonstop onterecht: niet-reagerende mediator komt voor rekening van werkgever
Premarital Mediation: beter voorkomen dan genezen
Nalatenschapsmediation: het zoeken naar harmonie en duurzame oplossingen in conflicten over nalatenschappen.
Hoe verhoudt een “lopende” mediation zich tot gerechtelijke procedures?
Mediation en geheimhouding, hoe zit dat ook weer?
Evaluatie – coaching – mediation toezichthouders
Wanneer kiest u voor mediation
Mediation en geheimhouding
Mediation en systemisch werken
Loonstopzetting vanwege het weigeren van mediation; mag dat?
Mediation: wie betaalt, bepaalt?
Zonder mediation geen ontslag mogelijk?