Zoek
Sluit dit zoekvak.
21 apr 2020 Kentekenparkeren en privacy

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat het systeem van kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam een gerechtvaardigde inmenging is op het privéleven als bedoeld in art. 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

X was het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) van de gemeente Amsterdam. Hij had zijn auto geparkeerd op een locatie waar parkeerbelasting verschuldigd was. Middels een scanauto werd vervolgens geconstateerd dat de auto was geparkeerd en dat daarvoor niet was betaald.

X stelde dat het door de gemeente gehanteerde systeem van kentekenparkeren en de in het kader van dit systeem voorgeschreven wijze van betaling van parkeerbelasting in strijd is met art. 8 EVRM, omdat hij het recht zou hebben om het parkeergeld contant (dus anoniem) te betalen.

Volgens de Hoge Raad was er wel sprake van een inmenging door de gemeente in het recht van X op respect voor zijn privéleven als bedoeld in art. 8 EVRM, omdat het bij dit systeem van kentekenparkeren (het invoeren van het kenteken en controle door scanauto’s in de openbare ruimte) ging om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Zowel het invoeren van het kenteken als controle achteraf maakt het mogelijk het gedrag van de betrokkene te analyseren. De Hoge Raad interpreteert het begrip privéleven dus breed. Ook het verwerken van persoonsgegevens kan hier onder vallen.

Echter, in dit geval vond de Hoge Raad deze inmenging gerechtvaardigd, omdat de inmenging “bij de wet is voorzien”. Deze inmenging mag ook voortvloeien uit gedelegeerde regelgeving, niet altijd is een wet in formele zin vereist.

Uit de gemeentewet vloeit voort dat er parkeerbelasting mag worden geheven en in de Wegenverkeerswet staat, dat aan overheidsorganen kentekengegevens mogen worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van een publieke taak.

Ten tijde van de naheffingsaanslag was de verplichting om een kenteken op te geven neergelegd in de parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam waarmee sprake was van een bij de wet voorziene inmenging als bedoeld in art. 8 EVRM. Bovendien is belastingheffing een legitiem doel als bedoeld in dit artikel. Er waren dus geen privacybezwaren tegen kentekenparkeren.

Heeft u vragen over privacy of behoefte aan nader advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij staan ook in deze tijd graag voor u klaar.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen