Zoek
Sluit dit zoekvak.
7 okt 2021 Kapitein kan door werkgever niet zomaar overboord worden gezet

Deze week behandelen we een veelbesproken zaak waarin de rechtbank Rotterdam afgelopen maand een oordeel heeft geveld. Dat pakt iets anders uit dan u wellicht zou verwachten.

Feiten

Waar ging het over? Werknemer is sinds eind 2011 in dienst bij werkgeefster als kapitein. Na een reis vanuit de haven van Zuid-Korea in de periode 11 juli 2020 – 11 november 2020 heeft werkgeefster signalen ontvangen dat werknemer een aantal incidenten heeft veroorzaakt. Naar aanleiding daarvan heeft werkgeefster een onderzoek ingesteld en op 3 december 2020 vond er een gesprek met werknemer plaats. Daarin kwam naar voren dat enkele collega’s zich niet altijd comfortabel voelen met de communicatiestijl van werknemer en dat werknemer voorts de gewoonte heeft om geheel naakt te zonnen op het bovenste dek van het schip en zich tegen betaling laat masseren door matrozen aan boord.

Echter, werknemer geeft naar eigen zeggen duidelijk aan op welke tijdstippen hij zich op welk dek bevindt. Hij is nimmer geattendeerd door collega’s dat zij dit gedrag vervelend vinden. Dat hij zich bij wijze van ontspanning door matrozen laat masseren, geeft de kapitein toe. Maar daarbij is er volgens hem geen sprake van enige druk, hij vraagt altijd naar de bereidheid bij het personeel.

Werkgeefster is van mening dat dit allemaal niet strookt met de professionele standaarden en waarden van het bedrijf. Om die reden is besloten om de kapitein te plaatsen op een ander schip. Ook zijn nog enkele gesprekken gevoerd met werknemer, waarin wederom is aangegeven dat hij zijn gedrag moet aanpassen. Bij e-mail van 17 januari 2021 geeft werknemer aan dit ook te zullen doen, met de opmerking dat ‘de tijd blijkbaar veranderd is’. Werkgeefster trekt de conclusie dat de kapitein op geen enkele manier laat zien inzicht te hebben in de ernst van de situatie en stuurt hem op 22 januari 2021 een beëindigingsvoorstel per e-mail. Dit verzoek is aanvankelijk door werknemer geaccepteerd, maar later ingetrokken. Werkgeefster start een procedure en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de kapitein te ontbinden op de e-grond (verwijtbaar handelen van werknemer), dan wel de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding) of de i-grond (combinatiegrond).

Oordeel kantonrechter

E-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer)

De kantonrechter is het met werkgeefster eens dat het naakt zonnen aan boord van het schip en het zich door een van de bemanningsleden aan boord van het schip laten masseren, ongeacht de vraag of voor die massages een vergoeding betaald wordt, ongewenst gedrag oplevert van een kapitein. Dergelijk gedrag tast niet alleen het gezag van werknemer als kapitein en hoogste in rang aan boord van het schip aan, maar dat gedrag past bovendien niet in het huidige tijdsgewricht, mede gezien de Me-Too discussie.

Echter: nu werknemer nimmer eerder op dit gedrag is aangesproken, hoewel hij dat gedrag al jarenlang vertoont, hij heeft toegezegd ermee te zullen stoppen en bovendien op geen enkele wijze gebleken is van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan naar het oordeel van de kantonrechter niet geconcludeerd worden dat sprake is van een voldragen e-grond.

G-grond (verstoorde arbeidsrelatie)

Volgens werkgeefster heeft werknemer een totaal gebrek aan zelfreflectie. Hij heeft weliswaar erkend dat hij zal stoppen met het naakt recreëren en het ontvangen van massages, maar er is bij werknemer geen enkel besef dat zijn gedrag ontoelaatbaar is geweest. Werkgeefster kan naar eigen zeggen het schip en de bemanning niet meer aan werknemer als kapitein toevertrouwen. Maar dit gaat er bij kantonrechter niet zomaar in: werkgeefster heeft met betrekking tot de onderhavige kwestie slechts twee gesprekken met de kapitein gevoerd. Ook heeft hij geen enkele kans gekregen om zijn gedrag te verbeteren c.q. aan te passen.

De kantonrechter stelt daarom vast dat werkgeefster geen constructieve en reële pogingen heeft gedaan om te onderzoeken of de verstoorde relatie nog te herstellen is. Onder die omstandigheden is onvoldoende gebleken dat sprake is van een duurzame en onherstelbare verstoring. Dit betekent dat het verzoek op de g-grond evenmin toewijsbaar is. Datzelfde geldt ook voor de i-grond (de combinatiegrond).

Het einde van het liedje is dus dat de kapitein in dienst blijft. U kunt de hele uitspraak hier teruglezen.

Tot slot

Ook vragen over ontbinding van arbeidsovereenkomsten, verwijtbaar handelen of nalaten van werknemers of verstoorde arbeidsverhoudingen? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation helpen u graag op weg.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen