Zoek
Sluit dit zoekvak.
12 jul 2022 Is Hema als werkgever aansprakelijk voor huis,- tuin,- en keukenongeval?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Dat heeft een verkoopmedewerkster van Hema ervaren, toen zij een gebakplaat uit haar handen liet vallen en daardoor letsel opliet. De vraag is nu: is Hema daar als werkgever voor aansprakelijk?

Feiten

Een Hema-verkoopmedewerkster (al sinds 1985 in dienst) liet op zaterdag 20 december 2014 een lege gebakplaat (uit de gebakvitrine) op haar voet vallen, met blijvend letsel tot gevolg. Zij is van mening dat Hema op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor dat ongeluk en daarom haar schade moet vergoeden. Het winkelbedrijf ziet dat anders.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter schetst om te beginnen de wettelijke kaders: het uitgangspunt van artikel 7:658 lid 2 BW is dat Hema jegens de verkoopster aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het bedrijfsongeval, TENZIJ Hema aantoont dat zij haar wettelijke zorgplicht is nagekomen.

Vervolgens oordeelt de kantonrechter dat, hoe vervelend ook voor de werkneemster, sprake is geweest van een zogenaamd ‘huis-, tuin- en keukenongeval’. Werkneemster merkt terecht op dat zij thuis niet met gebakplaten loopt, maar een dergelijk ongeval hoeft volgens de kantonrechter niet per definitie in en om het huis plaats te vinden. Op het werk een gebakplaat uit je handen laten glijden is vergelijkbaar met thuis een dienblad met koffie of een hete ovenschotel uit je handen laten vallen. De gebakplaat waar het in deze zaak om gaat is van metaal, weegt 1,7 kilo en meet 29,5 bij 69,5. De plaat heeft (scherpe) randen maar dat deze messcherp en gevaarlijk zijn blijkt niet. Een gebakplaat is dus geen op zichzelf gevaarlijk object. De medewerkster stelt ook niet dat de gebakplaat een onhandig voorwerp is waarmee zij altijd problemen had. Zij kan ook niet verklaren waarom die gebakplaat nu juist op dat moment uit haar handen viel. Die verklaring is er wellicht ook niet. De gebakplaat viel ‘gewoon’ uit haar handen, net zoals huis-, tuin- en keukenongevallen nu eenmaal ‘gewoon’ gebeuren, hoe vervelend dat ook kan zijn, met soms schade tot gevolg.

Als het uit de handen glippen van een gebakplaat (die op zichzelf niet gevaarlijk is) een incidenteel risico is, kan en hoeft van Hema niet verwacht te worden dat zij maatregelen neemt om dit te voorkomen. Dit zou anders zijn als het gaat om een structureel risico, dus als structureel kans op letsel en schade bestaat bij het werken met gebakplaten. Dat bij werken met deze platen structureel kans op letsel en schade bestaat blijkt echter niet. Hema voert aan dat een incident als dit zich niet eerder (en ook niet nadien) voorgedaan heeft, en ook de werkneemster noemt in haar bijna 40 jaar bij Hema geen andere incidenten met gebakplaten.

Volgens de werkneemster had Hema allerlei maatregelen moeten en kunnen nemen om het incident, althans de schade, te voorkomen: het verstrekken en verplicht stellen van veiligheids- of werkschoenen, het gebruiken van kunststof gebakplaten zonder scherpe hoeken, verplicht stellen van handschoenen en het geven van instructies. De kantonrechter geeft aan dat die maatregelen wellicht de schade van de werkneemster hadden kunnen voorkomen, maar de van Hema te verwachten maatregelen moeten wel in verhouding staan tot het gevaar dat ermee voorkomen wordt. De maatregelen die de werkneemster noemt zijn veelomvattend, en met veel personeel ook kostbaar. Het is niet redelijk om van Hema te verwachten dergelijke maatregelen te nemen om iets te voorkomen dat eigenlijk nooit gebeurt (schade door een vallende gebakplaat).

Opvallend is de overweging van de kantonrechter over het bijna 40-jaar durende dienstverband van deze werkneemster en het feit dat zij na het ongeval gewoon is blijven doorwerken: “Of Hema in deze loyaliteit en in het onfortuinlijke van het voorval (onverplicht) aanleiding ziet om werkneemster (financieel) nog tegemoet te komen, is aan Hema om te bepalen. De kantonrechter is, gelet op het bovenstaande, echter van oordeel dat Hema niet aansprakelijk is voor wat op 20 december 2014 is voorgevallen. Een plicht van Hema om de schade van werkneemster te betalen is er daarom niet. Het verzoek wordt daarom afgewezen. Dat die plicht er niet is, doet er uiteraard niet aan af dat duidelijk is dat het incident een voor werkneemster uitermate vervelende kwestie is (geweest). Het is overigens wel zo dat werkneemster een (kleine) uitkering van de ongevallenverzekering van Hema krijgt in verband met het ongeval.”

De uitspraak leest u hier terug.

Slotsom

Al met al een juridisch correcte maar tevens menselijke uitspraak, in onze optiek. Bent u werknemer of werkgever en heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid? Ons arbeidsrechtteam staat voor u klaar.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen