Informele rechtsingang voor minderjarigen

De rechtbank kan minderjarigen van 12 jaar of ouder uitnodigen hun mening kenbaar te maken in een brief of zogenaamd kinderverhoor wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn. De mening van het kind telt mee in de procedure maar het is niet zo dat een kind bijvoorbeeld zelf mag kiezen bij welke ouder het hoofdverblijf zal zijn. Er bestaat ook een mogelijkheid voor kinderen om zelf contact op te nemen met een rechter, de zogenaamde informele rechtsingang.

De Nederlandse wet biedt een minderjarig kind van twaalf jaar of ouder of een minderjarige die in staat kan worden geacht zijn/haar belangen behoorlijk waar te nemen, de mogelijkheid zich tot de rechtbank te wenden. Als het kind derhalve jonger dan 12 jaar is dient hij/zij wel de eigen belangen te kunnen waarnemen. Het kind moet in staat te zijn om een mening te vormen en deze te uiten.

Een minderjarige kan de rechtbank benaderen voor:
– het vaststellen van een omgangsregeling, aanpassing of stopzetting;
– het vaststellen van een informatie- en consultatieregeling;
– aanpassing van het ouderlijk gezag;
– het benoemen van iemand die voor zijn/haar belangen opkomt, een zogenaamde “bijzondere curator’’.

De minderjarige hoeft geen officieel verzoek in te dienen maar kan heel laagdrempelig de rechter een brief schrijven of bellen.

Naar aanleiding van het verzoek van het kind, zal de rechter kijken welke volgende stappen het meest in het belang zijn van het kind. Vaak zal het kind worden uitgenodigd voor een gesprek om het verzoek aan de rechter toe te lichten. De rechter zal altijd in gesprek gaan met de ouders en zo nodig met behulp van advies van de Raad voor de Kinderbescherming een afweging maken, wat de beste oplossing is voor de problemen die er spelen.  De rechter zal alle feiten en omstandigheden wegen om te komen tot een beslissing. Niet de wens van het kind maar het belang van het kind staat voorop.

Als een kind bijvoorbeeld aangeeft niet of nauwelijks meer naar de andere ouder toe te willen gaan kan de rechter toch concluderen dat het niet goed is voor het kind om geen contact met die ouder te hebben, ook als het soms niet fijn is bij die ouder thuis. Eventueel moet met behulp van derden de dingen die niet goed gaan worden uitgepraat. Ook kan er een hulpverleningstraject komen om communicatieproblemen tussen de ouders te verbeteren.

Via deze informele rechtsingang wordt er door een rechter serieus gekeken naar de vraag van een kind en kan het kind zijn eigen stem laten horen.  De rechter zal tijdens het gesprek wel nagaan of een kind goed over het verzoek heeft nagedacht en of het werkelijk een verzoek van het kind zelf is.

Heeft u vragen of advies nodig?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht