Search
Close this search box.
18 nov 2022 Indexering alimentatie 2023

Betaalt of ontvangt u kinder-of partneralimentatie? Elk jaar, per 1 januari, vindt er een indexering van de alimentatie plaats. Voor 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4 %. Hoe gaat indexering in zijn werk?

Verplichting
Indexering van alimentatie is een wettelijke verplichting (zie art. 1:402a BW). Alimentatie die bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst is vastgesteld, wordt jaarlijks van rechtswege verhoogd met het indexeringspercentage. Deze verhoging moet dus ook worden doorgevoerd als hier in een ouderschapsplan of convenant geen afspraken over zijn gemaakt. Het is mogelijk om indexering van partneralimentatie bij overeenkomst uit te sluiten of anders te regelen.

De verhoging van de alimentatie wordt vastgesteld ter compensatie van wijzigingen in de koopkracht. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Het percentage wordt doorgaans in november van elk jaar bekend gemaakt.

Toepassing
De alimentatieplichtige is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de verhoging en zal elk jaar het percentage moeten opzoeken en doorvoeren, ook als het eigen inkomen gelijk is gebleven. Dit gaat dus niet automatisch.

De verhoging kan worden berekend als volgt:
stel dat u € 600,- aan kinderalimentatie betaalt, dan is het nieuwe bedrag na indexering (600/100) x 3,4 + 600 = € 620,40.

Incasseren achterstallig alimentatie
Als er geen indexering wordt betaald, heeft de alimentatiegerechtigde 5 jaar de mogelijkheid om het achterstallige bedrag alsnog te vorderen. Na 5 jaar is de recht op inning van de achterstand verjaard. Als er bijvoorbeeld kinderalimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank kan het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) u kosteloos helpen met de incassering. Heeft u enkel in onderling overleg afspraken gemaakt, dan zult u eerst via een advocaat de alimentatie alsnog in een uitspraak vast moeten laten leggen om tot incassering over te kunnen gaan. Hiervoor is namelijk de originele beschikking van de rechtbank (grosse) nodig.

Wijziging van omstandigheden
Zijn uw omstandigheden de afgelopen maanden gewijzigd dan kan het verstandig zijn om een nieuwe berekening te laten maken en te proberen om met uw ex-partner nieuwe afspraken te maken.

Heeft u vragen over indexering of alimentatie of heeft u advies nodig over een wijziging van de alimentatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen