Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 sep 2022 Hoe verhoudt een "lopende" mediation zich tot gerechtelijke procedures?

Wij signaleerden een uitspraak in kort geding van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen: eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering in verband met een mediationclausule en de nog lopende mediation/bemiddeling.

Uit de uitspraak:
Tussen partijen staat vast dat het mediation/bemiddelingstraject niet is geëindigd. Eiseres heeft ter zitting aangegeven het traject ook door te willen zetten. Artikel 32 (algemene voorwaarden) staat daarmee in beginsel in de weg aan het aanhangig maken van dit arbitraal kort geding en leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkheid van eiseres.

Artikel 32 lid 1 van de Combinatieovereenkomst bepaalt, voor zover hier relevant, dat alle geschillen naar aanleiding van de Combinatieovereenkomst ter beslechting zullen worden onderworpen aan een mediationprocedure. Artikel 32 lid 2 bepaalt vervolgens: “Indien de mediation is geëindigd zonder dat een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, zal het geschil worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland …[…]”.

Lees hier de uitspraak.

Heeft u vragen over deze bijdrage of over mediation? Neem dan contact op met onze MfN-registermediator Monique Spee.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen