Grensoverschrijdende zaken, tips & tricks

Zakendoen kan an sich al een uitdaging zijn, maar internationale aspecten voegen daar vaak nog een extra dimensie aan toe, bijvoorbeeld ten gevolge van cultuurverschillen, waardoor er niet zelden een Babylonische spraakverwarring ontstaat of (meestal onbewust) acties of intenties verkeerd geïnterpreteerd worden.

Internationaal ondernemen neemt toe, maar is tegelijkertijd behoorlijk ingewikkeld. Bij SPEE advocaten en mediation adviseren en helpen wij ondernemers en particulieren die dreigen vast te lopen in de sterk verschillende wet- en regelgeving in de diverse landen. Zo kunnen Duitse of Belgische ondernemers die in Nederland – naar Nederlands recht – zaken (willen) doen, bij ons terecht voor juridisch advies en/of voor het voeren van juridische procedures, dat geldt bijvoorbeeld ook voor grensarbeiderskwesties. Immers, steeds meer werknemers wonen in België of Duitsland, terwijl ze in Nederland werken. Complicaties doen zich dan regelmatig voor, bijvoorbeeld bij ziekte of (voorgenomen) ontslag, zowel de werkgever als de werknemer loopt al vaak vast in de complexe regelgeving, de landelijke verschillen en de taal en gebruiken. Verder kunt u ook bij ons ook terecht voor andere grensoverschrijdende kwesties, zoals een echtscheiding met internationale aspecten of het begeleiden van bijvoorbeeld de oprichting van (Nederlandse) vestigingen voor buitenlandse ondernemingen.

Indien nodig werken wij nauw samen met advocaten of andere experts in (bijvoorbeeld) België en Duitsland. Zo bundelen wij onze krachten om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen. Eveneens zijn wij aangesloten bij de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK).

Kortom: ook met uw vragen over internationale kwesties kunt u terecht bij SPEE advocaten & mediation. Wij helpen u alvast op weg met een aantal tips van de Kamer van Koophandel over (onder andere) cultuurverschillen waar men rekening mee dient te houden op het gebied van internationaal ondernemen: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/internationale-cultuurverschillen/

SPEE advocaten & mediation Maastricht