Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 mei 2023 Grensarbeiders opgelet: nieuwe regels per 1 juli 2023!

Inleiding
Waarschijnlijk goed nieuws voor grensarbeiders: er komt eindelijk duidelijkheid over het aantal uren dat grensarbeiders thuis mogen werken, zonder dat dit vervelende gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidssituatie. Lees hier verder:

Hoe zat het ook alweer?
Een grensarbeider is een werknemer die in één EU-lidstaat woont en in een andere lidstaat werkt, en die elke dag of minstens één keer per week terugkeert naar zijn woonland. Voor deze werknemers geldt dat zij vallen onder de sociale zekerheid van hun werkland. Echter: als grensarbeiders 25% of meer thuiswerken dan zijn zij in hun woonland sociaal verzekerd, en niet meer in hun werkland. Dit is geregeld in Europese verordening 883/2004. Deze verschuiving van sociale zekerheid heeft grote gevolgen, voor zowel de grensarbeiders zelf als voor hun werkgevers.

Tijdens de coronapandemie golden er tijdelijke regels, die steeds verlengd werden. Aangezien die regels op 1 juli 2023 zullen aflopen, werd de roep om duidelijkheid steeds groter, zeker vanuit de Euregio. Immers, ook grensarbeiders willen ‘na corona’ regelmatig thuis blijven werken (‘telewerken’), net zoals de collega’s die werken in het land waar zij wonen.

Wat worden de nieuwe regels?
Mede op initiatief van Nederland is er een concept-Kaderovereenkomst opgesteld, die inhoudt dat grensarbeiders straks onder voorwaarden sociaal verzekerd blijven in hun werkland, als ze minder dan 50% van de tijd thuiswerken. Als er minstens twee EU-landen akkoord gaan met dit voorstel, dan geldt deze regel per 1 juli 2023, mits zowel het woonland als het werkland de Kaderovereenkomst hebben ondertekend. Nederland en België hebben al aangekondigd dat zij de overeenkomst zullen ondertekenen. Duitsland zal waarschijnlijk ook volgen.

Kortom: grensarbeiders mogen onder de toekomstige regels tot 50% thuiswerken, zonder dat hun sociale zekerheidssituatie daardoor wijzigt. Werkgevers of werknemers moeten hiervoor wel een aanvraag indienen in het land van de werkgever. Het sociale zekerheidsorgaan van het werkland behandelt deze aanvraag. In Nederland is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en in België de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Verder is het goed om te weten dat deze uitzonderingsregeling alleen over de sociale zekerheid gaat. Fiscale regels staan hier los van.

Tot slot
Als er verdere details bekend worden gemaakt over deze nieuwe regeling, dan zal SPEE advocaten & mediation u natuurlijk informeren. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over grensarbeid, telewerken of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neemt u dan gerust contact met ons op.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen