9 okt 2017 Grensarbeiders en het recht op een WW-uitkering

Over de grens gelden andere of strengere eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering dan wij hier in Nederland gewend zijn. De grensarbeider die van zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ter ondertekening krijgt voorgelegd, dient zich hier goed van bewust te zijn.

Bij ons hier in de Euregio wonen de meeste grensarbeiders in België of Duitsland.

België

Één van de voorwaarden om in België aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering is dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos wordt. Deze eis kent de Nederlandse wet ook. Verschil is wel dat in Nederland een werknemer ook in aanmerking komt voor een WW-uitkering als een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt gesloten (mits deze natuurlijk aan alle eisen voldoet!), terwijl in België de werknemer in zo’n geval wél het risico loopt om (tijdelijk) uitgesloten te worden van een WW-uitkering.

Op de website van de bevoegde Belgische instanties wordt weliswaar vermeldt dat een en ander niet tot problemen zal leiden wanneer de werknemer voldoet aan de voorwaarden die gesteld zouden worden door het UWV, maar in de praktijk zijn helaas niet alle lokale werkloosheidsbureaus hiervan op de hoogte. Zodoende loopt de grensarbeider het risico om ten onrechte geconfronteerd te worden met een afgewezen WW-aanvraag.

Hiertegen kan natuurlijk geprocedeerd worden, maar voorkomen is beter dan genezen. Raadpleeg daarom tijdig een gespecialiseerd ontslagadvocaat die kennis heeft van grensarbeiderssituaties, en die weet hoe hiermee om te gaan.

Duitsland

Ook de Duitse bevoegde instanties beschouwen een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst al snel als een opzegging door werknemer als er geen sprake van ‘dwingende redenen’ is. In Duitsland kan dit de werknemer in zo’n geval al snel een Sperrzeit kosten.

Ook naar Duits recht zal dus de beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst zorgvuldig geformuleerd moeten worden om te zorgen dat de Duitse bevoegde instanties oordelen dat sprake is van ‘dwingende redenen’ (die niet door de grensarbeider zijn gecreëerd).

Conclusie

Het is ook voor een grensarbeider in principe mogelijk om in te stemmen met een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst zonder zijn WW-rechten te verspelen. Maar zoals gezegd, is het dan wel belangrijk om advies in te winnen bij een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat. Deze kan – al dan niet in samenspraak met een Belgische of Duitse advocaat – toetsen of de beëindigingovereenkomst, c.q. de vaststellingsovereenkomst, zo geformuleerd is dat u geen risico’s loopt, en weet ook welke wegen u het beste kunt bewandelen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen