Zoek
Sluit dit zoekvak.
30 dec 2022 Gezamenlijk gezag door erkenning per 1 januari 2023

Op dit moment verkrijgt een ongehuwde en niet-geregistreerde ouder die het kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Dat gezag moet apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Per 1 januari 2023 gaat dit echter veranderen.

Huidige situatie

Veel kinderen worden buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. In dat geval is slechts de moeder die het kind heeft gebaard automatisch de juridische ouder van het kind. De ongehuwde of de niet-geregistreerde partner kan het kind met toestemming van de moeder erkennen bij de gemeente. Voor verkrijging van gezag moet vervolgens nog een apart verzoek worden ingediend bij de rechtbank. De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Daarom wordt per 1 januari 2023 de wet gewijzigd.

Vanaf 1-1-2023

Vanaf januari geldt, dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder door erkenning van hun kind. Het is niet langer nodig om de gang naar de rechtbank te maken.

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Gezag gaat over de juridische verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over de opvoeding en verzorging van een kind. Daarnaast is degene die het gezag heeft de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en mag dus officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Gezag is dus van belang voor bijvoorbeeld het aanvragen van een reisdocument, het inschrijven op een school of het nemen van medische beslissingen.

Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de moeder en/of de erkenner geen gezamenlijk gezag wensen. In dat geval kunnen de erkenner en de moeder bij de erkenning verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.

Datum erkenning is bepalend

Onder de nieuwe wet is het niet van belang of het kind vóór of ná 1 januari 2023 is geboren. Maatgevend is het moment dat de andere ouder het kind erkent. Dit moet na 1 januari 2023 zijn.

Is het kind voor 1 januari 2023 erkend, dan zal het ouderlijk gezag nog wel gezamenlijk aangevraagd moeten worden bij de rechtbank. De extra stap is dan nog steeds nodig.

Mocht u vragen hebben of advies wensen neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij wensen u een hele fijne jaarwisseling toe en zijn u in het nieuwe jaar graag weer van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen