Zoek
Sluit dit zoekvak.
21 mrt 2023 Geen verbod op nevenactiviteiten

We schreven al eerder over de implicaties van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Eén van die implicaties is, dat een werkgever sinds 1 augustus 2022 goede redenen moet hebben om nog nevenactiviteiten van werknemers te verbieden.

Iedere werknemer mag sinds 1 augustus 2022 buiten werktijd werken voor een andere werkgever, behalve als de (eerste) werkgever een objectieve reden heeft om de nevenactiviteiten te verbieden. Dit is vastgelegd in het nieuwe artikel 7:653a BW.

In artikel 9 lid 2 van de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, wordt deze objectieve reden nader geconcretiseerd.

Het gaat om:.

  • In strijd met gezondheid of veiligheid;
  • Bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • Integriteit van overheidsdiensten;
  • Vermijden van lange conflicten.

.
In de praktijk moet de werkgever om nevenactiviteiten buiten werktijd te verbieden, dus een rechtvaardigheidsgrond hebben, zoals het beschermen van bedrijfsgeheimen of het voorkomen van belangenconflicten.

Uit de Memorie van Toelichting op de nieuwe richtlijn, blijkt overigens dat het niet nodig is dat het beding zélf de objectieve rechtvaardigingsgrond bevat. De redenen hiervoor zijn:

  • Bestaande bedingen waarin de objectieve rechtvaardiging niet is opgenomen, kunnen op deze wijze in stand blijven;
  • De rechtvaardiging kan daarnaast, onder omstandigheden zoals tijdsverloop, wijzigen.

.
Mocht u als werkgever nog steeds arbeidsovereenkomsten hanteren waarin een “oud” verbod op nevenwerkzaamhedenbeding staat, dan is het verstandig om dit te laten toetsen en aanpassen. Heeft u (andere) vragen over dit onderwerp, of wilt u hulp en advies bij het aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden, zodat deze volledig in overeenstemming zijn met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, dan zijn de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation u uiteraard graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen