Zoek
Sluit dit zoekvak.
7 jun 2022 Geen tussentijds opzegbeding in arbeidsovereenkomst, toch een WW-uitkering?

Als werkgever en werknemer met elkaar een vaststellingsovereenkomst willen sluiten ten aanzien van het met wederzijdse instemming beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zónder tussentijds opzegbeding, dan leidt dat er nogal eens toe, dat werknemer bij het UWV de deksel op de neus krijgt, in die zin dat toekenning van een WW-uitkering wordt geweigerd.

Op 11 augustus 2021 deed de bestuursrechter van de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak.

Tussen partijen bestond een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder tussentijds opzegbeding. Partijen hadden de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden voortijdig beëindigd.

Tót deze uitspraak was de gedachte dat bij het ontbreken van een tussentijds opzegbeding, werknemer pas aanspraak heeft op een WW-uitkering nadat de oorspronkelijk overeengekomen duur van het contract is verstreken.

In deze zaak waren partijen in de beëindigingsovereenkomst echter alsnog een tussentijds opzegbeding overeengekomen. De werknemer vroeg een WW-uitkering aan per de einddatum die partijen in de vaststellingsovereenkomst hadden afgesproken.

Vanwege het ontbreken van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst, besliste het UWV dat werknemer tot aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, géén recht had op een WW-uitkering.

Tegen dit besluit ging werknemer in beroep.

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat uit de relevante wettekst niet volgt dat bij de aanvraag voor een uitkering gekeken moet worden naar wat partijen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn.

De contractsvrijheid brengt mee, dat het partijen vrij staat om later, bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst, alsnog een tussentijds opzeggingsbeding overeen te komen. Het beroep van werknemer werd dan ook gegrond verklaard.

De volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam leest u hier.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, of heeft u andere vragen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst? De advocaten van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen