Search
Close this search box.
16 Dec 2020 Weigering passende arbeid te verrichten? Aanspraak van werknemer op loondoorbetaling vervalt in zijn geheel

Het blijft een ingewikkeld vraagstuk voor veel werkgevers: een zieke werknemer, die weigert om passende arbeid te verrichten. Een recente uitspraak benadrukt wat daar de gevolgen van zijn voor werknemer én onderstreept het belang van werkgevers om snel en op de juiste wijze in actie te komen.

Het gaat om een zaak die pas door de rechtbank Rotterdam is behandeld. Werkgever (een transportonderneming) heeft op 1 december 2018 een arbeidsovereenkomst gesloten met werknemer (chauffeur) voor de duur van 7 maanden. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst met 12 maanden verlengd. Op 1 juli 2020 komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst, aangezien werkgever op 24 april 2020 heeft aangezegd.

Op 12 mei 2020 heeft werknemer zich ziekgemeld. De bedrijfsarts heeft op 20 mei 2020 laten weten aan werknemer dat hij geschikt is om rustige werkzaamheden in de loods te doen, halve dagen. Werknemer kan zich daar niet in vinden: hij vindt dat hij geen aangepast werk kan verrichten en legt het advies van de bedrijfsarts naast zich neer.

Werkgever accepteert dat niet en laat schriftelijk aan werknemer weten dat werknemer het advies van de bedrijfsarts moet opvolgen. Ook adviseert werkgever werknemer om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen, én kondigt werkgever een loonstop aan.

Dit brengt de zaak helaas niet in beweging en werkgever betaalt per 25 mei 2020 (tot het einde van het dienstverband op 1 juli 2020) geen loon meer. Op 28 mei 2020 vraagt werknemer een deskundigenoordeel aan. Het UWV oordeelt op 9 juni 2020 dat de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen plausibel c.q. akkoord zijn en dat er geen sprake is van het ontbreken van benutbare mogelijkheden.

Per brief d.d. 2 juli 2020 verzoekt werknemer zijn (inmiddels voormalige) werkgever om een eindafrekening en maakt hij aanspraak op achterstallig loon, uitbetaling van niet genoten vakantiedagen en de transitievergoeding.

Aangezien werkgever aan dit verzoek geen gehoor geeft, start werknemer een procedure. In die procedure oordeelt de rechtbank Rotterdam dat werkgever de loondoorbetaling per 25 mei 2020 terecht heeft gestaakt. Dit omdat werknemer vanaf 21 mei 2020 zonder deugdelijke grond heeft geweigerd om aangepaste werkzaamheden te verrichten (artikel 7:629 lid 3 BW).

Anders dan werknemer meent, komt in het geval dat een werknemer zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten, de aanspraak op loondoorbetaling in zijn geheel te vervallen. Dus ook over het deel van de werktijd waarvoor werknemer arbeidsongeschikt is. Dat is een belangrijke constatering.

Verder stelt werknemer nog dat hij zich, na het ontvangen van het deskundigenoordeel, beschikbaar heeft gehouden voor werk. De kantonrechter acht dit echter onvoldoende onderbouwd. Wel oordeelt de kantonrechter dat de werknemer nog recht heeft op de transitievergoeding, de niet uitbetaalde vakantiedagen en indexering. Het salaris over de periode van de loonstop, hoeft werkgever echter niet te betalen.

De gehele uitspraak teruglezen? Dat kan here.

Vragen over arbeidsongeschiktheid, passende arbeid, loonstop of het UWV deskundigenoordeel? De arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation weten raad.

SPEE advocaten & mediation wenst u bovenal fijne kerstdagen en een gelukkig & gezond 2021 toe!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Search

Recent articles