Search
Close this search box.
8 Apr 2020 Help, hoe zit het met re-integratieverplichtingen in coronatijd?

Als u als werkgever te maken heeft met een zieke werknemer, dan is dat al vervelend genoeg, vooral in deze onzekere tijden. Mogelijk gooit de coronacrisis dan ook nog roet in het eten voor wat betreft de mogelijkheden om de re-integratie effectief op te pakken. Veel ondernemingen zijn immers noodgedwongen gesloten of aan strenge beperkingen onderworpen. Afgelopen week heeft het UWV meer duidelijkheid gegeven over dit onderwerp.

Zoals bekend heeft het niet-naleven van re-integratieverplichtingen behoorlijke consequenties. Bij het aanvragen van een WIA-uitkering door een werknemer, toetst het UWV immers of er voldoende aan re-integratie is gedaan, op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Als dat niet zo blijkt te zijn, dan ligt het risico op de loer dat het UWV een loonsanctie van maximaal 52 weken oplegt. Dat is natuurlijk het schrikbeeld van werkgevers.

Als de re-integratie van een werknemer onverhoopt tijdelijk stil komt te liggen door de coronacrisis, dan kan dat dus voor problemen zorgen. Het UWV heeft inmiddels een addendum gepubliceerd op de Werkwijzer Poortwachter. Dit addendum is hier te raadplegen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx.

Het UWV geeft aan dat het re-integratieverslag “binnen de grenzen van de redelijkheid” zal worden beoordeeld. Er moet dan ook vastgesteld worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel of niet gevolgd kon worden. Het leveren van maatwerk door arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en ondersteunende disciplines is dan ook erg belangrijk, aldus het UWV.

Per geval zal worden beoordeeld of er een plausibele reden is dat de re-integratie inspanningen niet zijn verricht. De uiteindelijke beoordeling is in handen van de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC). Die commissie moet waken over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19.

Heeft u als werkgever of als werknemer juridische vragen over ziekte en re-integratie, de Wet Verbetering Poortwachter en/of de WIA? Ons team van arbeidsrechtadvocaten staat u graag bij, en wenst u in deze dagen vooral veel gezondheid!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Search

Recent articles