Zoek
Sluit dit zoekvak.
23 jul 2020 De Wet Franchise komt eraan!

Franchise is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van franchisegever. In Nederland zijn er zo’n 30.000 franchisevestigingen en ruim 850 franchiseformules, een flinke markt dus. De wetgever acht de tijd dan ook rijp voor specifieke wetgeving over franchise: de Wet Franchise.

Deze nieuwe wet zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 2021. Op een aantal specifieke punten zal voor bestaande franchiseovereenkomsten een overgangsperiode gelden. Het doel van de wet is om eerlijker ondernemen en een betere samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer te bevorderen.

Om te beginnen komt er een wettelijke definitie van begrippen zoals de franchiseovereenkomst, de franchiseformule en franchisegever. Als er wettelijk gezien sprake is van franchise, dan is de wet van toepassing en mag er niet ten nadele van de franchisenemer worden afgeweken van de wettelijke bepalingen. De positie van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever (vaak een grotere partij) wordt dan ook versterkt.
.
In grote lijnen kent de wet vier onderdelen (niet uitputtend beschreven):

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie: regels over de periode voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Beide partijen moeten elkaar tijdig de in de wet genoemde informatie verstrekken, zodat zowel franchisenemer als franchisegever een weloverwogen risico-inschatting kunnen maken.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst: de franchisenemer moet vooraf instemmen met (onder andere) een wijziging van de franchiseformule.
  3. De beëindiging van de franchisesamenwerking: onder meer regels over de geldigheid van een post-contractueel non-concurrentiebeding.
  4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers: dit moet minimaal eenmaal per jaar plaatsvinden.

.
Het is erg belangrijk dat bestaande franchisegevers en franchisenemers hun franchiseovereenkomsten vóór inwerkingtreding van de wet in orde maken, om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Start dus tijdig met de voorbereidingen om niet voor onaangename verrassingen te staan. SPEE advocaten & mediation helpt ondernemers graag bij het up-to-date maken van hun franchiseovereenkomsten.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen