Zoek
Sluit dit zoekvak.
29 dec 2021 Coronajurisprudentie: een korte bloemlezing van 2021

“Coronajurisprudentie”, het had wat ons betreft zomaar het woord van 2021 kunnen worden. In deze bijdrage bespreken wij kort de belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van Covid-19. Leest u mee?

Mondkapjesdiscussie
In maart van dit jaar wijst de kantonrechter het verzoek toe van de werkgeefster om de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden, op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Het gaat om een werknemer die weigert om een mondkapje te dragen. Wel moet de werkgeefster een billijke vergoeding betalen omdat zij, nadat de werknemer had verklaard voortaan een mondkapje te zullen dragen, niet haar verantwoordelijkheid heeft genomen om de onderlinge verhoudingen te herstellen. U leest het hier.

Nog meer mondkapjesdiscussie
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een werkneemster die weigert een mondkapje te dragen tijdens haar werk. De grondslag voor ontslag is wederom een verstoorde arbeidsverhouding. Ons uitgebreide artikel over deze zaak leest u hier. De volledige uitspraak vindt u hier.

Uitlatingen over vaccinatiebeleid op LinkedIn
Een werkneemster van een ouderenzorginstelling laat zich op LinkedIn negatief uit over het vaccinatiebeleid van haar werkgever. Zij beroept zich daarbij op haar vrijheid van meningsuiting. Werkgever ziet dat anders en verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, met als grondslag: verwijtbaar handelen van werkneemster. De kantonrechter geeft werkgever gelijk: het recht op vrije meningsuiting is namelijk, ook in de arbeidsrelatie, niet onbegrensd. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van het Herbai-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Meer over deze zaak vindt u in ons eerdere artikel. De uitspraak zelf kunt u hier vinden.

Verkoudheidsklachten maar toch op kantoor
Een werknemer is met verkoudheidsklachten op het werk verschenen en niet naar huis gegaan ondanks dat meerdere collega’s hem dat hadden geadviseerd. De volgende dag meldt de werknemer zich ziek en twee dagen later blijkt dat hij positief is getest op het coronavirus. De kantonrechter oordeelt, op verzoek van werkgever, dat er voldoende grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Er is namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding die dusdanig is dat niet van werkgever kan worden gevergd dat hij de arbeidsverhouding laat voortduren. U kunt alle feiten en het oordeel van de rechter hier lezen.

Vakantiedagen verplicht inleveren wegens corona?
Werkgever heeft aan alle medewerkers verzocht om tenminste de helft van de vakantiedagen op te nemen voor 30 juni 2020, gelet op de situatie als gevolg van Covid-19. Daar gaat de kantonrechter echter niet in mee: Covid-19 is geen grondslag om werknemer te verplichten om vakantiedagen in te leveren. De volledige uitspraak leest u hier.

Coronacrisis als bedrijfseconomische reden
Deze zaak gaat over een tweetal werknemers van Diergaarde Blijdorp die via het UWV ontslagen zijn op grond van bedrijfseconomische redenen. Zij stappen naar de kantonrechter en verzoeken om herstel van hun arbeidsovereenkomst. Daarin slagen zij echter niet in: de bedrijfseconomische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis nopen werkgever tot het laten vervallen van functies. Van uitbesteding van werkzaamheden is geen sprake. Meer leest u in ons eerdere artikel over deze zaak. U kunt deze uitspraak hier terugvinden.

Tot slot
2021 was in alle opzichten een bewogen jaar. Het team van SPEE advocaten & mediation wenst u een fijne jaarwisseling en een gelukkig, succesvol en bovenal gezond 2022 toe! Ook in het nieuwe jaar staan we weer met raad en daad voor u klaar. Graag tot dan!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen