Zoek
Sluit dit zoekvak.
21 nov 2023 Collaborative Divorce: respectvol en efficiënt scheiden

Scheiden is een emotioneel uitdagende en vaak pijnlijke ervaring. Het is niet alleen stressvol voor de betrokken partners, maar ook voor eventuele kinderen en familieleden. Gelukkig zijn er ook alternatieve manieren om te scheiden, naast het traditionele, helaas vaak vijandige, juridische gevecht in de rechtszaal. Collaborative divorce is een respectvolle en efficiënte manier om een huwelijk of samenwoning te beëindigen. Mocht mediation geen optie zijn, dan is collaborative divorce een mooi alternatief. In deze bijdrage zullen we de voordelen van collaborative divorce bespreken en wordt duidelijk waarom kiezen voor deze methode om het huwelijk op een vreedzame manier te ontbinden passend kan zijn.

Wat is Collaborative Divorce en wat is het verschil met mediation

Iedereen heeft inmiddels wel eens gehoord over mediation, waarbij een neutrale mediator de scheidende partners helpt om samen overeenstemming te bereiken over verschillende kwesties die bij hun scheiding komen kijken. De mediator faciliteert de communicatie en onderhandelingen tussen de echtgenoten, helpt hen om compromissen te vinden en helpt ook bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsmediation is gericht op het bevorderen van een vreedzame en coöperatieve benadering van echtscheiding en het kan helpen om conflicten en juridische procedures te minimaliseren. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals collaborative divorce.

Collaborative divorce is een proces waarbij beide echtgenoten samenwerken met hun advocaten om op een constructieve manier tot een scheidingsovereenkomst te komen. In plaats van een rechter te vragen om beslissingen te nemen, proberen de partijen onder begeleiding van hun advocaten tot overeenstemming te komen over kwesties als alimentatie, ouderlijke verantwoordelijkheden, ondernemingsvermogen en andere zaken die bij een scheiding komen kijken. Vaak wordt dit proces ook wel overlegscheiding genoemd.

In plaats van samen gesprekken voeren onder begeleiding van een (onpartijdige) mediator, worden er zogenaamde viergesprekken gevoerd. Dat wil zeggen een gesprek waaraan beide partners samen met hun eigen advocaat deelnemen.

Daarnaast kan binnen het proces van collabarative divorce ook de expertise van andere professionals en specialisten geïntegreerd worden, zoals bijvoorbeeld een financieel adviseur, een fiscalist of een kindercoach.

Echtscheidingsmediation en collaborative divorce zijn beide alternatieve benaderingen voor de klassieke echtscheidingsprocedure, maar ze verschillen qua aanpak en proces.

Terwijl echtscheidingsmediation plaatsvindt door de bemiddeling van een enkele derde partij (de mediator), richt collaborative divorce zich op een teamgerichte benadering, waarbij beide echtgenoten en hun professionele adviseurs nauw samenwerken om een vreedzame en oplossingsgerichte scheidingsovereenkomst/convenant te bereiken.

Beide vormen van echtscheiding leggen echter de nadruk op het vermijden van gerechtelijke procedures en het behouden van controle over het proces. Bij collabarative divorceworden eigenlijk de voordelen van mediation, namelijk volledige transparantie en vertrouwelijkheid, en de voordelen van een reguliere echtscheidingsprocedurewaarbij iedere partner zijn eigen advocaat heeft die voor hem of haar strijdt, samengevoegd en ontstaat er een overlegscheiding in de breedste zin.

De voordelen van collaborative divorce

 1. Behoud vancontrole: In een overlegscheiding behouden beide partijen de controle over het proces. Ze nemen actief deel aan het opstellen van de overeenkomst in plaats van afhankelijk te zijn van een rechter die beslissingen voor hen neemt. Dit zorgt voor meer tevredenheid over de uitkomst.
 2. Minimaliseertconflicten: Collaboratieve divorcemoedigt communicatie en samenwerking aan. Het helpt om conflicten te verminderen in vergelijking met traditionele, vaak vijandige juridische gevechten, wat gunstig is voor de emotionele gezondheid van alle betrokkenen, vooral als er kinderen zijn.
 3. Kostenbesparend:Hoewel het inhuren van advocaten en andere professionals nog steeds kosten met zich meebrengt, kan collaborativedivorce uiteindelijk goedkoper zijn dan een langdurige juridische strijd in de rechtszaal.
 4. Snelheid enefficiëntie: Collaborative divorce kan vaak sneller worden afgerond dan een traditionele gerechtelijke procedure, waardoor beide partijen sneller verder kunnen met hun leven.
 5. Partijdig deskundig advies:In tegenstelling tot in een mediation, ontvangt men juridisch advies van de eigen advocaat die het belang van zijn of haar eigen cliënt ten allen tijde voorop stelt, maar nooit het belang van de cliënt bij het voorkomen van een langdurige juridische strijd uit het oog verliest.
  .

Het proces van collabarative divorce

Het proces van collaborative divorce omvat meestal de volgende stappen:

 1. Hetvormen van een team: Beide echtgenoten selecteren hun eigen advocaat en eventueel ( in overleg met de advocaten) andere professionals, zoals financiële adviseurs of kinderdeskundigen, om hen te begeleiden.
 2. Besprekingenen onderhandelingen: De partijen komen bij elkaar met hun advocaten om kwesties te bespreken, informatie uit te wisselen en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de scheiding.
 3. Hetopstellen van de overeenkomst: Zodra overeenstemming is bereikt, stellen de advocaten een echtscheidingsconvenant op die door beide partijen wordt ondertekend.
 4. Goedkeuring door derechtbank: Het convenant wordt samen met een verzoek de scheiding uit te spreken ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtbank, die deze doorgaans zal goedkeuren, tenzij er wettelijke redenen zijn om dit niet te doen.
  .

Conclusie

Collaborative divorce biedt echtgenoten die willen scheiden de mogelijkheid om op een respectvolle en efficiënte manier uit elkaar te gaan. Het proces is gericht op het minimaliseren van conflicten en het behouden van de controle over de uitkomst, zonder daarbij gedegen advies dat zoveel mogelijk is toegespitst op de eigen belangen prijs te geven. Als u overweegt te scheiden, is het de moeite waard om te onderzoeken of collaborative divorce (of mediation) een geschikte optie voor u is. Een ervaren gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u helpen bij het navigeren door dit proces en kan u ondersteunen bij het bereiken van een eerlijke scheidingsovereenkomst/convenant.

Neemt u gerust contact op met onze specialist mr. Angelique van den Eshoff, erfrecht- en familierechtadvocate bij SPEE advocaten & mediation, voor deskundig advies en ondersteuning op het gebied van collaborative divorce, mediation, of eenzijdig advies op het gebied van echtscheiding of verbreking van uw samenleving.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen