Search
Close this search box.
2 jul 2021 Beslag op voertuigen vereenvoudigd

Sinds kort is het mogelijk om administratief beslag te leggen op een motorrijtuig of aanhangwagen zonder dat de deurwaarder het voertuig zelf gezien heeft en waarbij het beslag wordt vermeld in het kentekenregister van de RDW.

Conservatoir en executoriaal beslag

Als een schuldeiser een procedure gewonnen heeft, heeft dat helaas niet altijd tot gevolg dat een schuldenaar vrijwillig gaat betalen. Het beslag- en executierecht maakt het mogelijk om een gerechtelijke uitspraak gedwongen ten uitvoer te laten leggen.

Om een vordering zeker te stellen kan er beslag worden gelegd. Er kan kort voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure zogenaamd conservatoir (bewarend) beslag worden gelegd. Executoriaal beslag kan pas worden gelegd als de rechter in een gerechtelijke procedure heeft geoordeeld dat de schuldenaar de schuldeiser inderdaad dient te betalen. Geeft de schuldeiser geen uitvoering aan het vonnis dan kan de gerechtsdeurwaarder vervolgens via executoriaal beslag de vordering incasseren. Als vooraf conservatoir beslag is gelegd, dan verschiet het beslag na het vonnis van kleur en wordt dan automatisch executoriaal. Het beslag kan worden “uitgewonnen”, door bijvoorbeeld beslagen goederen (openbaar) te verkopen of doordat een bank het bedrag op de rekening dat onder het beslag valt moet vrijgeven.

Wijziging beslag- en executierecht

Het beslag- en executierecht is onlangs op enkele belangrijke punten gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is drieledig: (1) voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, (2) beslaglegging en executie effectiever en efficiënter maken en (3) voorkomen dat beslaglegging uitsluitend wordt ingezet als pressiemiddel.

Een van de wijzigingen betreft het beslag op voertuigen.

Voor de wetswijziging geschiedde (zowel conservatoir als executoriaal) beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens doordat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse aantekening maakte van de aanwezige motorrijtuigen op het adres van de schuldenaar. Om nodeloze kosten te voorkomen was het nodig om te achterhalen waar het voertuig stond en om de deurwaarder op pad te sturen op een tijdstip met grote kans om het voertuig ook daadwerkelijk ter plaatse aan te treffen. Het was dus nooit zeker of dit zou lukken en het vergde een nauwkeurige planning.

Sinds de wijziging is het niet meer nodig dat de gerechtsdeurwaarder het betreffende motorrijtuig daadwerkelijk aantreft. Volstaan kan worden met een aantekening in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (“RDW”), waarbij de enige voorwaarde is dat het betreffende motorrijtuig op naam van de schuldenaar is gesteld. Deze regel is van toepassing op motorrijtuigen en aanhangwagens. Het beslag op een voertuig is dus een ‘administratief beslag’ geworden.

Blokkade in het RDW kentekenregister

Door een automatisch daaropvolgende tenaamstellingsblokkade is het voor een schuldenaar niet mogelijk het motorrijtuig over te schrijven op een andere kentekenhouder (en vervolgens voor de rechter aan te voeren dat het rijtuig niet van hem is). Mogelijke kopers kunnen in het RDW-register zien dat het beslag is gelegd en worden zo beter beschermd. Het beslag biedt dus meer zekerheid dan voorheen.

Daarnaast kan de deurwaarder de schuldenaar een instructie geven tot afgifte van het voertuig ten behoeve van executie. Volgt de schuldenaar deze instructie niet op, dan kan de deurwaarder aangifte doen.

Er kleeft echter ook een nadeel aan dit administratieve beslag. De deurwaarder kan namelijk moeilijk de waarde inschatten van de auto doordat hij deze niet ziet. Als de verwachting namelijk is dat de kosten van het beslag hoger zijn dan de opbrengst, is het niet toegestaan om het beslag te leggen. Het beslagleggen mag namelijk niet alleen dienen om druk te zetten bij de schuldenaar.
Om de dagwaarde vast te stellen kan de website www.anwb.nl/auto/koerslijst uitkomst bieden. Ook moet er rekening worden gehouden met extra kosten voor bijvoorbeeld nieuwe autopapieren en sleutels.

Heeft u vragen of advies nodig over het incasseren van een vordering of het leggen van beslag? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen