Zoek
Sluit dit zoekvak.
11 mei 2021 Beslag op aandelen uitwinnen

Bent u schuldeiser en op zoek naar mogelijkheden om uw vordering te innen? Het loont de moeite om te onderzoeken of er wellicht beslag op aandelen mogelijk is. Het is dan wel belangrijk om te voldoen aan alle formaliteiten die gepaard gaan met de uitwinning van een beslag op aandelen.

U kunt als schuldeiser beslag laten leggen op aandelen in (bijvoorbeeld) een besloten vennootschap, net zoals u bijvoorbeeld beslag kunt laten leggen op loon en roerende of onroerende zaken. Als u vervolgens een executoriale titel krijgt, dan kunt u het beslag uitwinnen.

Bij beslag op aandelen is het wel noodzakelijk dat u in een aparte procedure verlof van de rechter vraagt; u vraagt dus toestemming aan de rechter om de aandelen te verkopen. Een verzoek tot verkoop van in beslag genomen aandelen kan in beginsel worden toegewezen, zolang er sprake is van een executoriale titel. Dit wil zeggen: u verkrijgt een vonnis waarin u in het gelijk wordt gesteld, of er is een notariële akte aanwezig.

Over dit laatste werd onlangs geprocedeerd: de verzoeker (schuldeiser) had een met X en Y gesloten akte ten grondslag gelegd aan zijn verzoek om de in beslag genomen aandelen te verkopen. Helaas voor de schuldeiser leverde dat in dit geval geen geldige titel op voor het beslag. Uit de akte kon de rechtbank namelijk niet afleiden dat verzoeker een (opeisbare) vordering had op X en Y, dan wel wat de omvang van de vordering was. Immers, uit de akte bleek slechts dat X zekerheid zou verstrekken voor bepaalde vorderingen en dat Y daarvoor persoonlijk borg zou staan. Hoewel een borgstelling een geldige titel kan opleveren, is een borg pas verplicht tot nakoming als de hoofdschuldenaar X tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis. Helaas voor verzoeker had hij dit niet in zijn beslagexploot onderbouwd.

Dit leidde ertoe dat de rechtbank het verzoek om toestemming om de aandelen te verkopen afwees. De beslagen die op de aandelen waren gelegd, werden bovendien nietig verklaard, omdat verzoeker vergeten was om een afschrift van de titel (dus de notariële akte) mee te laten betekenen aan X en Y. U kunt dit hier nalezen.

SPEE advocaten & mediation helpt u graag als u vragen heeft over het leggen van beslag op aandelen en het uitwinnen van een dergelijk beslag. Ook voor vragen over beslag op (on)roerende zaken en vorderingen kunt u bij ons terecht.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen