Zoek
Sluit dit zoekvak.
19 sep 2023 Bent u ondernemer en heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Let op, vooral bij echtscheiding!

Een echtscheiding is altijd een ingrijpende gebeurtenis, maar voor ondernemers brengt dit – zoals we al vaker schreven – meestal extra complexiteit met zich mee. Veel ondernemers hebben voorafgaand aan (of tijdens) hun huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opstellen, met als belangrijkste doel om hun zakelijk vermogen te beschermen. De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding bij een echtscheiding kan echter een uitdagend proces zijn, waarbij zowel zakelijke als persoonlijke belangen op het spel staan. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke zaken die aan de orde komen bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding bij de ontbinding van het huwelijk van ondernemers.

Begrijp uw huwelijkse voorwaarden en het periodiek verrekenbeding

Het eerste en belangrijkste aspect van de afwikkeling is een grondig begrip van uw huwelijkse voorwaarden en het periodiek verrekenbeding. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden vormt de basis voor de verdeling van vermogen en inkomsten. Daarom is het belangrijk dat u de voorwaarden laat opstellen door een gespecialiseerd advocaat of notaris, die uw wensen en situatie grondig met u doorneemt en vervolgens zorgt voor maatwerk.

Een periodiek verrekenbeding is een clausule die wordt opgenomen in huwelijkse voorwaarden, waarin echtgenoten overeenkomen om op regelmatige basis (periodiek) hun inkomsten en vermogen met elkaar te verrekenen. Het doel van een periodiek verrekenbeding is om de financiële belangen van beide echtgenoten gedurende het huwelijk gelijk te trekken en ervoor te zorgen dat beide partners op eerlijke wijze kunnen profiteren van de inkomsten en het vermogen die tijdens het huwelijk zijn verworven.

Het periodiek verrekenbeding kan op verschillende manieren worden vormgegeven, maar over het algemeen komt het erop neer dat echtgenoten afspreken om periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) te berekenen hoeveel inkomsten en vermogen er tijdens die periode zijn gegenereerd. Het bedrag dat tijdens deze periode niet aan de kosten van de huishouding is besteed, wordt als overschot beschouwd en moet vervolgens tussen de echtgenoten verdeeld worden. Wanneer de echtgenoten dat tijdens hun huwelijk niet doen, verbindt de wet daar gevolgen aan. In dat geval moet aan het einde van het huwelijk alsnog worden afgerekend. Vaak is dan niet meer precies te achterhalen welk inkomen en vermogen eigenlijk precies verrekend had moeten worden. Als dat zo is, moeten de gewezen echtgenoten alles wat zij bezitten met elkaar verdelen. De wet gaat er dan namelijk van uit dat alle bezittingen verkregen zijn uit inkomen dat eigenlijk verrekend had moeten worden.

Als ondernemer is het daarom essentieel om te weten welke bezittingen en inkomsten onder het periodiek verrekenbeding vallen en welke buiten beschouwing worden gelaten.

Vermogens- en inkomensverrekening

Zoals gezegd vereist het periodiek verrekenbeding dat echtgenoten op regelmatige basis hun inkomsten en vermogen met elkaar verrekenen. Dit betekent dat zowel zakelijke als persoonlijke financiële gegevens moeten worden geëvalueerd.

Veel ondernemers denken dat vanwege de huwelijkse voorwaarden de onderneming buiten schot blijft bij het afwikkelen van een periodiek verrekenbeding bij echtscheiding. Als de onderneming echter (mede) is verkregen met inkomen of vermogen dat eigenlijk verrekend had moeten worden, óf als volgens de huwelijkse voorwaarden ondernemingswinsten onder het te verrekenen inkomen vallen doet de onderneming ineens weldegelijk mee bij het uitvoeren van het verrekenbeding. In dat laatste geval moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar zogenaamde “opgepotte winsten”, dat wil zeggen winst die in de onderneming is blijven zitten, maar wel uitgekeerd had kúnnen worden.

Voor veel ondernemers is de waardering van hun bedrijf al een cruciaal punt bij echtscheiding, maar in het kader van een periodiek verrekenbeding is het bepalen van de waarde van de onderneming nog gecompliceerder en vereist dat eens te meer de expertise van een waarderingsdeskundige én een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Dit is essentieel om een eerlijke en nauwkeurige verrekening van het zakelijke vermogen te garanderen en de bedrijfscontinuïteit daarbij niet uit het oog te verliezen. Het is dan ook verstandig om een specialist in te schakelen om de verrekeningen correct in kaart te brengen, vooral als uw onderneming complexe financiële structuren heeft.

Onderhandelingen en overeenkomsten

Bij echtscheiding moeten beide partijen vaak onderhandelen over de verdeling en/of verrekening van het inkomen en vermogen, inclusief het zakelijke vermogen. Het is goed om te streven naar een minnelijke regeling om onnodige juridische kosten en conflicten te voorkomen. Het opstellen van een overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd, is van groot belang om de rechten en verplichtingen van beide partijen te beschermen. Voor iedereen, maar met name voor ondernemers, is het raadzaam om tijdig juridische bijstand te zoeken bij een advocaat of mediator met expertise in familierecht. Een gespecialiseerde advocaat of mediator kan u begeleiden bij het begrijpen van de juridische aspecten van de afwikkeling, uw rechten en belangen beschermen en u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Mocht het dan onverhoopt toch niet lukken om tot een minnelijke oplossing te komen, dan kan een gespecialiseerd familierechtadvocaat u kundig bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Conclusie

De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding bij echtscheiding van ondernemers is een complex proces dat zowel zakelijke als persoonlijke belangen omvat. Het is van cruciaal belang om dit proces zorgvuldig aan te pakken om ervoor te zorgen dat uw rechten en vermogen zoveel mogelijk worden beschermd. Bij SPEE advocaten & mediation begrijpen we de uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd bij echtscheiding en staan we klaar om u te begeleiden bij dit proces. Neem gerust contact op met gespecialiseerd familierecht advocaat en mediator mr. Angelique van den Eshoff of mr. Marion van Acker, voor deskundig advies en ondersteuning op maat, zodat u de best mogelijke uitkomst kunt bereiken. Ook helpen we u graag bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, op een dusdanige manier dat deze waterdicht zijn in geval van echtscheiding of overlijden. Een gespecialiseerd advocaat kan namelijk ook huwelijkse voorwaarden voor u opstellen, dit is niet alleen voorbehouden aan een notaris.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen