Zoek
Sluit dit zoekvak.
20 jun 2018 Benoemingsbesluit statutair bestuurder ontbreekt? Foutje bedankt!

In onze praktijk zien we regelmatig dat een directeur als statutair bestuurder wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zich in de praktijk ook als een statutair bestuurder gedraagt. Desalniettemin kan zo’n directeur strikt juridisch gezien toch niet als een statutair bestuurder gekwalificeerd worden, omdat een benoemingsbesluit ontbreekt. Een inschrijving in het Handelsregister is namelijk géén benoemingsbesluit, en volstaat dus niet.

En dat kan grote gevolgen hebben voor de te volgen ontslagroute, wanneer men de directeur de laan uit wil sturen. Een bestuurder die niet (rechtsgeldig) door de AvA benoemd is, kan namelijk ook niet door de AvA worden ontslagen. In zo’n geval kan de arbeidsovereenkomst dan alleen beëindigd worden door middel van een ontbindingsprocedure bij de rechter, of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Bij het bepalen van de te volgen ontslagroute zal dus altijd getoetst moeten worden of er destijds een geldig benoemingsbesluit is genomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het aan de rechtspersoon is om aan te tonen dat een benoemingsbesluit is genomen.

In een zaak waarin de vennootschap stelde dat de benoeming bleek uit een door de bestuurder/enig aandeelhouder van de vennootschap met de hand geschreven agenda, waarop het benoemingsonderwerp was geagendeerd, welke was ‘afgevinkt’, oordeelde het gerechtshof ‘s-Gravenhage dat ook dit niet als een schriftelijke vastlegging geldt. Er was aldus géén sprake van een benoemingsbesluit.

En de Hoge Raad heeft geoordeeld dat, gelet op de voor bestuurders geldende benoemingsregels, niet kan worden aanvaard dat degene die ondanks het ontbreken van een geldig benoemingsbesluit op grond van verklaringen of gedragingen van de vennootschap heeft aangenomen dat hij tot bestuurder van de vennootschap is benoemd, als bestuurder van de vennootschap moet worden aangemerkt. Dit is vaste rechtspraak, welke ook wordt gevolgd in de lagere rechtspraak (een enkele uitzondering daargelaten).

Tips voor de rechtspersoon: zorg dat er een rechtsgeldig benoemingsbesluit genomen wordt! Dit zodat u desgewenst de bestuurder op eenvoudige wijze kunt ontslaan door (veelal) de AvA, zonder dat aan de bestuurder ontslagbescherming toekomt. En ook in het geval u voor een ontbindingsprocedure opteert, zult u er zeker van moeten zijn dat de directeur ook echt een statutair bestuurder is. Dit om te voorkomen dat u de procedure bij de verkeerde rechter start en de rechter zich onbevoegd verklaart om over het geschil te oordelen.

Tips voor de bestuurder: wanneer u door de AvA ontslagen wordt, vraag dan altijd het benoemingsbesluit op! Want wellicht verkeert iedereen – ten onrechte – in de veronderstelling dat u een statutair bestuurder bent, terwijl u feitelijk een gewone werknemer bent, en mitsdien een beroep kunt doen op de voor de gewone werknemer geldende ontslagbescherming!

Heeft u hierover vragen of advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrechtadvocaten op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen