Search
Close this search box.
15 jan 2024 Belangenafweging concurrentiebeding

Zoals de meeste mensen inmiddels wel weten, wordt er bij een vordering tot schorsing van een concurrentiebeding, door de rechter een belangenafweging gemaakt. De belangen van de werkgever bij het in stand laten van het concurrentiebeding worden afgewogen tegen de belangen van de werknemer bij buitenwerkingstelling/schorsing ervan. In onderhavig kort geding, vond ook een dergelijke belangenafweging plaats. Wiens belang woog volgens de Kantonrechter zwaarder?

Functie bij concurrent

Werknemer is werkzaam als salesdirector bij werkgever en is gebonden aan een concurrentiebeding van een jaar. Hij heeft per 1 oktober 2023 een functie aanvaard bij een directe concurrent van werkgever. Werknemer eist echter in kort geding schorsing van het concurrentiebeding.

Belangenafweging

De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen een geldig concurrentiebeding is overeengekomen. Werknemer heeft echter een groot belang bij om de concurrent in dienst te kunnen treden. Hij had de ambitie om bij werkgever door te groeien tot CEO, maar werd daarvoor niet geschikt bevonden. Bij de concurrent is aan werknemer wél de functie van CEO aangeboden, waarvoor hij bijna 75% meer salaris ontvangt.

Werkgever heeft een groot belang bij handhaving van het concurrentiebeding om de aantasting van haar bedrijfsdebiet te voorkomen. De concurrent is een directe en grote concurrent van werkgever en werknemer vervulde een sleutelpositie binnen werkgever en is op de hoogte van concurrentie- en bedrijfsgevoelige informatie. Werkgever heeft echter erkend dat de technologische ontwikkelingen in de branche heel snel gaan. De kennis van werknemer zal dan ook snel verouderen.

Werknemer is direct na zijn opzegging op 31 augustus 2023 vrijgesteld van werk en afgesloten van de commerciële systemen van werkgever zodat hij geen kennis meer heeft kunnen nemen van concurrentiegevoelige informatie. Verder had de werknemer voornamelijk indirect klantcontact en heeft hij aangegeven zich aan het relatie- en geheimhoudingsbeding te zullen houden.

De kantonrechter laat de belangen van werknemer zwaarder wegen en schorst het concurrentiebeding per 1 maart 2024, te weten zes maanden na het moment dat werknemer door werkgever is afgesloten van de commerciële systemen.

Lees hier de uitspraak.

Conclusie

Laat u zowel als werkgever als als werknemer goed adviseren over het opstellen van een deugdelijk concurrentiebeding en vraag ook juridisch advies op het moment dat er sprake is van overtreding, of u juist schorsing van een concurrentiebeding wil bewerkstelligen. De arbeidsrecht advocaten van SPEE advocaten & mediation zijn u graag van dienst.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen