Zoek
Sluit dit zoekvak.
9 sep 2021 Bedrijfsovername? Denk ook aan afspraken over de handelsnaam

Vorige week schreven we al dat het thema ‘pensioenen’ nog al eens vergeten wordt bij bedrijfsovername. Deze week besteden wij aandacht aan een ander onderwerp waar soms niet aan wordt gedacht bij overnames: de handelsnaam.

Wat is ook alweer een handelsnaam? Dit is de naam waaronder de ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd. Doorgaans is de handelsnaam gelijk aan de officiële bedrijfsnaam die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Maar ook door feitelijk gebruik kan er sprake zijn van een handelsnaam. Bovendien kan een onderneming meerdere handelsnamen hebben. Belangrijk om te weten is dat in het handelsnaamrecht, het belangrijk is dat de handelsnaam ook echt wordt gebruikt. De inschrijving van de handelsnaam is dus niet zozeer doorslaggevend.

Dat het erg belangrijk is om bij bedrijfsovernames ook aandacht te besteden aan de handelsnaam, komt naar voren in een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van deze zomer. Deze uitspraak onderstreept hoe belangrijk het is om bij een overname duidelijke schriftelijke afspraken te maken over wat de overname precies behelst. Dit was hier helaas niet gebeurd. Het ging om een broodjeszaak met diverse vestigingen en later een franchiseformule. Uiteindelijk ontstond er onenigheid tussen de verkoper en de kopende partij (die één vestiging had overgenomen). De koper stelde dat óók de handelsnaam juridisch gezien was overgedragen, terwijl de verkopende partij van mening was dat er slechts sprake was van een recht op gebruik van de handelsnaam en het logo; alleen de handelsactiviteiten zouden zijn overgedragen, niet de handelsnaam of het logo.

In dit geval kreeg de koper in kort geding gelijk van de rechter. Die acht het voldoende aannemelijk dat er sprake is geweest van de overdracht van de onderneming tegen een bedrag van € 90.000,-. Voor die prijs heeft koper niet alleen het huurcontract, de inboedel, de aanwezige voorraden en het personeel overgenomen, maar ook de handelsnaam. De verkopende partij heeft nog aangevoerd dat het slechts zou gaan om een franchiseconstructie of om verstrekte licensies voor het gebruik van de handelsnaam, maar dat blijkt volgens de rechter nergens uit. De discussie over het gebruik van het logo is nog niet beslecht, dat moet in een bodemprocedure aan bod komen. Wilt u alle feiten teruglezen, dan kan dat hier.

Met vragen over bedrijfsovernames, handelsnaamrecht of andere ondernemersaangelegenheden kunt u terecht bij SPEE advocaten & mediation.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen