Zoek
Sluit dit zoekvak.
30 aug 2021 Bedrijfsovername? Denk aan de pensioenen!

Als u nadenkt over het overdragen of verkrijgen van een onderneming, dan kunt u niet om de regels over ‘overgang van onderneming’ heen. Wat helaas af en toe vergeten wordt, zijn de pensioenen van de werknemers.

Indien u koper of verkoper bent bij bedrijfsoverdracht, dan laat u zich natuurlijk goed adviseren door zowel uw advocaat en accountant/fiscalist. Een boekenonderzoek (due diligence onderzoek) zal daarin een centrale rol spelen. Alle juridische, financiële en fiscale aspecten komen daarin aan bod, en dus ook alle onderwerpen die betrekking hebben op het personeel. Zo dient gecontroleerd te worden of alle arbeidsovereenkomsten kloppen, of er langdurig zieken zijn en of er mogelijk sprake is van lopende en/of te verwachten claims of procedures.

Belangrijk is om te onthouden dat op grond van de regels van overgang van onderneming, de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van rechtswege overgaan op de verkrijger van de onderneming. Denk aan het salaris, het non-concurrentiebeding, bonusaanspraken en onkostenvergoedingen. Dit ter bescherming van de rechten van de werknemers. Deze regel geldt (weliswaar met een aantal uitzonderingen) ook voor pensioenen.

Waar helaas niet altijd aan gedacht wordt, is een grondige inventarisatie van de pensioenverplichtingen van de werknemers: wat is er geregeld en zijn de afspraken ook steeds uitgevoerd? Zijn er mogelijke pensioenclaims?

Als het due diligence onderzoek daartoe aanleiding geeft, dan kunnen er in het overnamecontract vervolgens (door middel van vrijwaringen en garanties) specifieke bepalingen worden opgenomen, (ook) met het oog op de pensioenen.

Een voorbeeld van een situatie waarin mis ging, is de zaak die door het Hof in Amsterdam werd behandeld. In die zaak was de verkoper verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, maar de koper niet. Het Hof oordeelde dat de koper ook eenzelfde soort pensioenregeling had moeten regelen voor de werknemers. Dit leidde ertoe dat de koper met terugwerkende kracht alsnog alle pensioenpremies moest voldoen. Dat is waarschijnlijk een duur ‘grapje’ geweest. U kunt de volledige uitspraak hier teruglezen.

U bent dus gewaarschuwd! Ook vragen over bedrijfsovername, overgang van onderneming of due diligence? SPEE advocaten & mediation weet raad.

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen