Zoek
Sluit dit zoekvak.
8 mei 2020 Alimentatie wijzigen in coronatijd

Op dit moment wordt iedereen geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Bij ondernemers en werknemers kan mogelijk sprake zijn van een aanzienlijke inkomensachteruitgang, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de mogelijkheid om kinder- of partneralimentatie te betalen. Wat kunt u doen als u niet meer kunt voldoen aan uw alimentatieverplichting?

Het is niet verstandig om zomaar te stoppen met het betalen van alimentatie.

Een lopende alimentatieverplichting blijft namelijk van kracht totdat er in onderling overleg nieuwe afspraken zijn gemaakt of de alimentatie officieel door de rechter is gewijzigd. Als u de alimentatie niet doorbetaalt, dan loopt u het risico dat de alimentatiegerechtigde het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder inschakelt om de alimentatie te incasseren, waardoor u naast de alimentatie hoge kosten verschuldigd bent.

Het is van belang uw ex-partner zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van uw gewijzigde financiële situatie en in overleg te gaan over de aanpassing van het bedrag. Lukt dit niet, dan heeft u de mogelijkheid om een wijzigingsprocedure bij de rechtbank te starten. Het is raadzaam dit zo spoedig mogelijk te doen omdat de alimentatie doorgaans wordt gewijzigd per datum van indiening van het verzoekschrift.

Alimentatie kan worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging van omstandigheden (art 1:401 BW). Daarbij is het de vraag of de inkomensdaling tijdelijk of structureel van aard is. Volgens vaste rechtspraak dient gekeken te worden of sprake is van een niet verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies. De omvang van het inkomensverlies en de mate waarin het inkomensverlies wordt opgevangen door de noodmaatregelen van de overheid en uitkeringen is daarbij van belang. Het hangt dus af van de omstandigheden van een concreet geval of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.

Een wijzigingsprocedure biedt echter niet op korte termijn een oplossing voor betalingsproblemen omdat deze procedure toch een behoorlijke doorlooptijd heeft en niet als urgent wordt aangemerkt.

Wat wel een oplossing zou kunnen bieden is dat, in het geval er een procedure tot wijziging gestart wordt, aan de rechter verzocht kan worden om een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van de procedure. Hiervoor is wel voldoende (spoedeisend) belang nodig: van de verzoeker kan niet gevergd worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht. De rechter weegt daarbij de belangen van partijen af tegen de achtergrond van de te verwachten duur van de hoofdzaak en de slagingskans daarvan. Als er sprake is van een zeer penibele financiële situatie van de alimentatieplichtige dan is de kans groot dat er een voorlopige voorziening getroffen kan worden.

Dreigt de alimentatiegerechtigde met executiemaatregelen of wordt toch tot incassering overgegaan, dan kan een executiegeschil worden gestart. Er kan dan gevraagd worden om de tenuitvoerlegging van de alimentatiebeschikking te verbieden of te schorsen.

Staat er tegen deze alimentatiebeschikking nog een rechtsmiddel open, dan kan de schorsing worden toegewezen als het belang van de alimentatieplichtige bij behoud van de bestaande toestand (zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist) zwaarder weegt dan het belang van de alimentatiegerechtigde bij tenuitvoerlegging. Staat er geen rechtsmiddel meer open, dan is schorsing slechts mogelijk als de tenuitvoerlegging misbruik van bevoegdheid als in art 3:13 BW zou opleveren.

Is er bijvoorbeeld in een echtscheidingsprocedure enkel nog voorlopige alimentatie (voor de duur van de procedure) vastgesteld, dan kan deze voorlopige alimentatie worden gewijzigd als er na de afgifte van de beschikking waarin deze voorlopige alimentatie is vastgelegd de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat, alle belangen in aanmerking genomen, de voorziening niet in stand kan blijven. Bij een acute inkomensdaling als gevolg van corona kan hier mogelijk sprake van zijn.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen