Zoek
Sluit dit zoekvak.
2 apr 2020 Aanvraag compensatie transitievergoeding slapende dienstverbanden vanaf 1/4 mogelijk.

Ten gevolge van alle commotie rondom de corona crisis, mag niet vergeten worden dat werkgevers vanaf 1 april 2020 de aanvraag kunnen indienen bij het UWV voor compensatie van transitievergoedingen die zijn betaald aan werknemers die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn gegaan (de zogenaamde slapende dienstverbanden). Vanaf vandaag is hiervoor een formulier beschikbaar in het werkgeversportaal van het UWV.

Aanvraag
De aanvraag is mogelijk indien werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (van minimaal 2 jaar) een (transitie)vergoeding aan de werknemer heeft betaald.

Aandachtspunten
Het UWV verwacht dat het indienen van de aanvraag ongeveer 1 uur zal duren. Het UWV heeft het volgende ‘stappenplan’ met enkele tips voor het invullen van de aanvraag bekendgemaakt:

Stap 1: controleer de instellingen voor eHerkenning

Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te kunnen doen, heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’. Indien u nog geen eHerkenning heeft, kunt u dit via deze link aanvragen.

Stap 2: deze documenten heeft u nodig

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV, naast het ingevulde aanvraagformulier dat in het werkgeversportaal zal klaarstaan, aanvullende documenten nodig, die als bijlage moeten worden geüpload en ingediend.

De volgende documenten heeft het UWV altijd nodig:

  • de arbeidsovereenkomst (indien u deze niet heeft: een loonstrook waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat vermeld);
  • een bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (dit kan zijn een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst, opzeggingsbrief dan wel een ontbindingsbeschikking van de rechter)
  • de berekening van de hoogte van de transitievergoeding;
  • de loonstroken van de werknemer:
    • van de periode (maand) vóór de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
    • de loonstrook van de periode (maand) waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is;
  • een bewijs dat de vergoeding volledig aan de werknemer is betaald (bijvoorbeeld een bankafschrift).

.
Stap 3: vraag de compensatie aan

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal van het UWV.

Na de aanvraag
Voor aanvragen die betrekking hebben op oude gevallen (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) geldt dat het UWV binnen 26 weken (zes maanden) na het indienen van de aanvraag moet beslissen of de compensatie wordt toegekend. Bestaat er recht op compensatie, dan zal UWV dit binnen zes weken na de datum van de beslissing betalen. Onlangs is bekend gemaakt dat deze langere beslistermijn ook geldt voor dienstverbanden die weliswaar pas ná 1 april 2020 formeel worden beëindigd, maar waarbij de periode van 2 jaar ziekte vóór 1 april 2020 is verstreken. Voor aanvragen die betrekking hebben op nieuwe gevallen, dus vanaf 1 april 2020, dient de beslissing binnen acht weken na de aanvraag te worden genomen. Eveneens geldt vervolgens een betaaltermijn van zes weken.

Het UWV heeft al laten weten dat zij de eerste dagen een enorme toestroom van compensatieaanvragen verwacht (dat is inmiddels ook al gebleken) waardoor voor de oude gevallen de verwachting is dat in veel gevallen van de maximale termijn van zes maanden gebruik zal worden gemaakt.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

En stay safe!

SPEE advocaten & mediation Maastricht

Zoeken

Recente artikelen